КАЛИНКИ

Не по две и тринки,
а безброй Калинки
с важнички муцуни
правят ни маймуни!

Категория: