злина ... добрина

Злина за да не
огорчава , добрина
орадостява ...

Категория:

Comments

Уви, злината винаги огорчава, но слава Богу, добрината орадостява и окрилява огорчените...Вниманието е прецизно фокусирано!

Pages