БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Земя, език и азбука съвършени,
може само с Рай да са сравнени!
Дано през 2020 сме вдъхновеви
и за Майка България обединени!

Категория: