КАПИТАЛЪТ

Мамонът - капитал
съвсем е побеснял,
че робът е разбрал,
че скотски е живял!

Категория: