РЕКОРДИ

Състезанията с другите
поставят временни рекорди,
а със себе си - вечни.

Категория: