ЧНГ 2020-ТА!

Да бъдем правоверни
човеци добротворни,
а не фалшивотворни
мутанти злонамерни!

Категория: