ЕДНА МЕЧТА

...Свет`а...
.......В........
....Стѝх....
Прегърнѝ

......И.......
.....Си......
....Поет....
...Помнѝ...

"ОБЍЧАЙ !"
.....Ли......
...Стих`ът...
....Е ?!...

.....То.....
...Стѝга...
..Тласка...
.....Път.....
......Е !......

Категория: