О , ЛЮБОВ !

бъдѝ
съкрушѝтелно нежна
градѝвна
и
вечен двигател

бъдѝ ми
съдба неизбежна
и
мой най-едѝнствен
приятел

Категория:

Comments

бъдѝ до него или нея
неверник ли илѝ невярна
бъдѝ за тях добрата фея
и влей им обич светозарна

Pages