На Дон Ких`от

Л`озе ... Стърчѝ тук -
там`е ч`учело ... На Дон
Ких`от след`овник ...

Категория:

Comments

Моля за извинение . Направих корекция по технически причини .

Няма нужда от извинение, rhymefan. При отмереното слово /умишлено не казвам изящното, макар че то е и такова/ е най-важно съдържанието, но и формата помага или пречи на точното и пълно изразяване и възприемане на съдържанието. /Това като колегиална закачка и в никакъв случай като поучение/. За мен Дон Кихот е почти като Христос - бори се и се жертва за правдата, доброто, красотата и любовта...

И безобѝден
пазѝтел на лозе е
с дух на СВЯТ РИЦАР !!!

Pages