ОПИТЪТ

Личният опит е скъпоценен,
а хилядолетният - безценен,
към никой не бъди надменен!

Категория: