УМУВАНЕ

Щом дълго умуваш,
проблемът сънуваш,
че мигом решаваш!

Категория: