обѝча (II)

обѝча да се
пѝше дълго и да те
с четм`ото слее

Категория: