СЕБЕ СИ

Да надминеш себе си
е почти невъзможно,
но да бъдеш себе си
е съвсем възможно.

Категория: