(***) , Ренате Голпон , превод от немски език

Земята вдишва
през пролетта нов живот.
Човек въздиша.

Категория: