АФОРИЗМИ

Точни думи-куршуми
срещу думи-локуми
и престъпни зулуми.

Категория: