ПРОДАЖНОСТ /по rhymefan/

Всяка държава,
която се продава,
се заличава!

Категория:

Comments

един „хексаметър“ в рамка на „хайку“

по Angel Popov -

„ПРОДАЖНОСТ

Всяка държава,
която се продава,
се заличава!“ :

Всяка държава
която продава се,
се заличава...

Pages