БОРБАТА

Борбата не е със Съдбата,
а със слуги на Сатаната,
които правят Ад Земята!

Категория: