БЪРКАНЕ И МЪРКАНЕ

Който не бърка,
най-много бърка,
но вечно мърка
щом някой сбърка.

Категория: