ПРОМЯНАТА

Вятърът на промяната
разпиля от Родината
милиони в чужбината!

Категория: