МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РАДИОТО

Гореше хора инквизицията,
днес гони явно демокрацията
свободната си рожба-словото,
но ползва тайно и оловото.

Категория: