ДЕЛАТА

Делата на добрите,
подобно на звездите,
блестят от висините!

Категория: