ДEНЯТ НА ЛЕВСКИ

Денят не е на гибелта,
а на Левски светостта
и на безсмъртността!

Категория: