ГОЛЯМ ЧОВЕК

Човекът е толкова голям,
колкото е голяма обичта и
правдата му към ближните.

Категория: