СПОМЕНЪТ

Споменът е само
като слънце, Мамо,
но е тъй голямо!

Категория: