ЦАРИЦА ПАРИЦА

Царицата Парица
с коварна е душица,
на дявола сестрица!

Категория: