ПЪТЯТ

На достойните словата
сочат пътят на делата
към доброто на Земята.

Категория: