ТРЕТИ МАРТ

Борбен оптимизъм,
в дни на песимизъм,
това е героизъм!

Категория: