ПРАЗНИЦИ

Не тачат на площадите
на празниците датите,
защото тачат чуждите!

Категория: