ПРОСТОТА

Простота свещена,
но не и заплатена,
от Господ е простена!

Категория: