ТВОРЧЕСТВО

Тривиални умозрения,
гениални считат мнения.
Няма творчески решения
без пророчески прозрения!

Категория: