КОРОНАВИРУС

Човекът самовлюбен
на вирус е подобен
и става все по-злобен,
че друг е по-способен!

Категория: