ЛЪЖАТА

"На лъжата краката са къси!",
но език има страшно отровен,
който трови лъжеца отвътре.

Категория: