ЧЕСТНОСТ

Човекът е искрен,
когато е честен,
не щом е известен!

Категория: