КОРОНАВИРУС

Който нос с корона вири
и в палат богат се шири,
пак от вируси трепери!

Категория: