ПРОДАЖНОСТ

Говори за морал,
душата си продал,
затуй е този хал!

Категория: