ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ!

Честито първопролетно
прекрасно възкресение,
макар в коронавирусно
опасно обкръжение!

Категория: