СТРАХЪТ

Човек не се ръкува
и с други не общува,
когато се страхува
за правда да воюва!

Категория: