БЛИЗНАЧКИ

Не слугува честността
за парите на властта,
затова на бедността
е близначка на света.

Категория: