КОРОНЕН ВИРУС

Човекът самовлюбен
за почести е гладен
и за корона жаден!

Категория: