ВЪПРОСЪТ

Корновирусът Китай
нападна хищно устремен,
но след трагедии безкрай
самият вирус бе сразен.

Въпросът е: защо светът
остави го в борбата сам
и не преследваше врагът,
когато Ад цареше там?

Сега Китай протяга длан
безценна помощ да дари
като вълшебен великан
на чужди братя и сестри!

Категория: