ВИРОСОИДИ

Днес вирусът коронен
за властник е удобен
светът ни несвободен
да стане свят поробен.

Категория: