ЛАБИРИНТЪТ

Който се губи,
като се търси,
никой не люби
даже в съня си!

Категория: