ВИРУСЪТ

Днес вирусът трагичен
е всъщност тираничен,
маскиран и двуличен
човек егоцентричен!

Категория: