"MEMENTO MORI!"

Христос не се замества,
човек дори да властва,
след края не възкръсва!

Категория: