ВРЕМЕНА И НРАВИ

Исус Христос търговците
разгони ги от храма,
а днеска пък набожните
не ги допускат в храма.
Светът затуй е драма,
щом вяра в Бога няма!

Категория: