ДЕПУТАТИ БЕЗ ЗАПЛАТИ

Депутатът без заплата
много тъжен е в палата,
който плаща му хазната!

Категория: