СЛОВА И ДЕЛА

Слуги сме без словата
и роби без делата,
затуй тъжат сърцата
и блян е свободата.

Категория: