СЕБЕ СИ

Доказваш ли себе си,
преследван от вируси,
на Господ подобен си!

Категория: