PERPETUUM MOBILE

Който заслужава,
обич получава,
за да продължава
обич да дарява!

Категория: