ПОЛЮСИ

Най-голяма грозота
на света е алчността,
а най-голяма красота
на света е любовта!

Категория: